BFAcleaning.sk

Čistenie domácností, Predkolaudačné čistenie, umývanie spoločných priestorov.

Náš cieľ je poskytovať Vám najvyššiu kvalitu v oblasti čistenia pre Váš rodinný alebo bytový dom. Máme dlhodobé skúsenosti v oblasti čistenia, hygieny. Vykonávame čistenie kobercov, tepovanie, umývanie okien, kosenie trávnikov, starostlivosť o záhradu, drobné opravy,  zimnú údržbu, prípadne aj núdzové odčerpávanie vody z pivníc, bazénov a pod.
Naši zamestnanci sú vyberaný po pohovore, takže máme len tých najlepších.
Našou snahou je byť pre našich zákazníkov viac ako len upratovacia firma. Nezáleží aký máte problém, my sa o to môžeme postarať…

Bratislava Fun Assistants, s. r. o., Klatovská 7, 821 04 Bratislava, t.č.: 0918 454 003, info@bfacleaning.sk, non-stop

 

BFAcleaning.sk

Household cleaning, cleaning of common areas.

Our goal is to provide you the highest quality of cleaning for your family house or apartment building. We have long experience in the field of cleaning services.

We provide carpet cleaning,  windows washing, mowing lawns, gardening, minor repairs, winter maintenance, or even emergency pumping water from basements, swimming pools and so on.
Our employees are selected for interview, so we have only the best.
Our aim is to be for our customers more than just a cleaning company. It don’t matter what’s the problem, we can handle it…

sanstitre26

Bratislava Fun Assistants, s. r. o., Klatovská 7, 821 04 Bratislava, phone: 00421 918 454 003, info@bfacleaning.sk, non-stop