Vrámci rozširovania našich služieb pre bytové domy, ponúkame našim klientom aj maliarske a natieračské práce spoločných priestorov, schodísk a napr. plotov.

Orientačné ceny pre 4 podlažnú budovu:

Preškrabanie maľovky odhad 10% výmery       0,95 € / m2

Sadrovanie, vysprávky odhad 10% výmery       3,45 € / m2

Penetrácia (1x)                                                              0,69 € / m2

Izolovanie zatečených plôch (1x)                             2,95 € / m2

Maľba biela (2x)                                                            1,69 € / m2

Prikrývanie , vlnitá lepenka,fólie                         35,00 € / schodisko

Páskovanie, olepovanie                                           30,00 € / schodisko

Sadrovanie, vysprávky sokla /odhad/ 5% výmery   3,45 € / m2

Náter soklov syntetický (2x)                                           5,90 € / m2

Očistenie, príp. odmastenie zábradia schodisk.      0,45 € / m2

Náter schodisk. zábradlia syntetický (2x)                    6,80 € / m2

Očistenie a náter syntet. skriniek kovových (2x)        6,20 € / m2

Očistenie a náter syntet. rebríka (2x)                            25,00 € / ks

Očistenie a náter syntet. poklopu (2x)                           7,50 € / ks

Očistenie a náter syntet. dverí na medziposch. (2x)           22,00 € / ks

Očistenie a náter syntet. zárubní na medziposch. (2x)      19,00 € / ks

Očistenie a náter syntet. mreží kovových (2x)                      6,80 € / ks

Vyhotovenie nového sokla                                                        8,25 € / m2

Dopravné, dovoz a preprava materíálu                               45,00 € / schodisko

Záverečné hrubé upratovanie a zametanie                        40,00 € / schodisko

Ošetrenie a náter synt. radiátor (5článk.) s prívod. rúrami       23,00 € / ks

V cene je zahrnutá práca a materiál.