Pre viac informácii o aplikácii navštívne náš youtube kanál:

https://www.youtube.com/channel/UC1bVrCpGgIjEZqjWFtvTcGw

cojenano

NANOSTERILE je nástrek ochrannej vrstvy nano častíc oxidu titaničitého (TiO2) a striebra (Ag), ktoré sú schopné ničiť baktérie, víry, plesne, prach, zápach a chemické látky uvoľňované do prostredia.

Technológia bola vyvinutá v Japonsku a má viacero patentov. Biocídne účinky TiO2 výrazne zlepšujú ochranu zdravia človeka v danom prostredí (zároveň znižujú chorobnosť zamestnancov). TiO2 je látka vyskytujúca sa bežne v prírode, avšak jej účinnosť je tým vyššia, čím sú jej častice menšie (NANOSTERILE využíva častice rozmeru 2-3 nm, momentálne najmenšie častice ktoré sa podarilo na svete vyrobiť! Nanočastice striebra ovplyvňujú látkovú výmenu bunkového systému baktérií a potláčajú ich dýchanie. Na ľudské bunky pritom nepôsobia toxicky.

Odstraňovanie škodlivých organických chemických látok, vírov a plesní funguje na princípe fotokalytickej reakcie. Fotokatalýza je aktivovaná dopadom svetla na ošetrenú plochu, čím jej povrch začne silno oxidovať. Baktérie a víry, ktoré sa dostanú do styku s takto aktívnou plochou sú rozložené na CO2 a H2O. Antimikrobiálna účinnosť striebra nie je podmienená svetlom, čiže účinkuje aj v tme.

Na spustenie procesu fotokatalýzy nie je potrebné žiadne špeciálne žiarenie, úplne postačuje slnečné svetlo. Obrovskou výhodou je životnosť ochrannej vrstvy, ktorú garantujeme po dobu až 2 rokov. Týmto spôsobom na prírodnej báze čistí a dezinfikuje vaše prostredie neustále a bez použitia agresívnych chemických prostriedkov. Dezinfekčná účinnosť TiO2 je podľa štúdií až 2x vyššia ako účinnosť chlórových dezinfekčných prípravkov a 1,5x účinnejšia ako dezinfekcia ozónom.

NANOSTERILE je ideálne riešenie problematiky SBS (Sick Building Syndrome) – syndrómu chorých budov ktorý sa prejavuje širokou škálou zdravotných a psychických ťažkostí. Viac o SBS a priaznivých účinkoch NANOSTERILE sa dočítate tu…

TIO2-ochrana

ako

Odstraňovanie škodlivých organických chemických látok, vírov a plesní funguje na princípe fotokalytickej reakcie. Fotokatalýza je aktivovaná dopadom svetla na ošetrenú plochu, čím jej povrch začne silno oxidovať. Baktérie a víry, ktoré sa dostanú do styku s takto aktívnou plochou sú rozložené na CO2 a H2O.

schema01                               Ničenie zápachu              Čistenie vzduchu              Sterilizácia povrchu

schema

Na spustenie procesu fotokatalýzy nie je potrebné žiadne špeciálne žiarenie, úplne postačuje slnečné svetlo (vo svojom spektre obsahuje UV žiarenie). Obrovskou výhodou je životnosť ochrannej vrstvy, ktorú garantujeme po dobu 2 rokov. Týmto spôsobom na prírodnej báze čistí a dezinfikuje vaše prostredie neustále a bez použitia agresívnych chemických prostriedkov. Dezinfekčná účinnosť TiO2 je podľa štúdií až 2x vyššia ako účinnosť chlórových dezinfekčných prípravkov a 1,5x účinnejšia ako dezinfekcia ozónom.
Antibakteriálny účinok striebra je známy viac ako 3000 rokov. NANOSTERILE využíva okrem TiO2 nanočastice striebra ako vysoko účinnu antibakteriálnu látku. Ióny striebra aktívne zasahujú do procesu tvorby a rastu baktérií. Zabraňujú deleniu buniek, blokujú bunkový metabolizmus a zabraňujú transportu výživných látok. Mnohé kmene vírov, baktérií, plesní alebo iných jednobunečných škodcov sú po styku s týmito iónmi usmrtené a neschopné mutovať.

ucinnost                                                                      shield

• až 90% účinnosť v likvidácií baktérii a živých mikroorganizmov
• až 90% účinnosť v likvidácií vírov (chrípkové viry, H1N1, BSE…)
• až 90% účinnosť odstraňovania pachov (cigaretový dym, výfukové splodiny, voc)
• až 90% redukcia výskytu prchavých organických látok
• Zníženie rizika prenosu kontaktných nákaz až o 90%
• Zníženie výskytu alergénov až o 90%
• Likviduje plesne a zamedzuje tvorbu machu
• Výrazná redukcia výskytu častíc mikroprachu
• Ionizácia ovzdušia
• Zvýšená kvalita ovzdušia
• Priaznivé prostredie pre astmatikov a alergikov
• Samočistiace účinky, zníženie nákladov na upratovanie

testova

TESTOVANÁ VZORKA, ČAS TESTU – TEST STANDARD – ZNÍŽENIE PODIELU99
Formaldehyde 24h  – denné svetlo QB/T2761-2006  –  81%
Benzén 24h                – denné svetlo QB/T2761-2006  –  82%
TVOC 24h                  – denné svetlo QB/T2761-2006  –  78%
Escherichia coli 24h – denné svetlo JIS Z2801-2000 –  90.43%
Staphylococcus aureus 24h – denné svetlo JIS Z2801-2000 – 99.82%
Klebsiella pneumoniae 24h – denné svetlo JIS Z2801-2000 – 91.67%

NanoSterile je vysoko účinna čistička vzduchu s minimálnymi nákladmi na prevádzku. Postačuje slnečné svetlo. Pridaním svetelných zdrojov s vyšším podielom UV žiarenia výrazne zvyšuje biocídnu a virocídnu účinnosť.
USEPA (U.S. Environmental Protection Agency – Agentúra pre ochranu životného prostredia, známa aj ako EPA) odporúča TiO2 ako prevenciu proti epidémii chrípky.

prch                                    ikony

Prchavé organické látky sa používajú pri výrobe mnohých výrobkov pre domácnosť. Pri izbových teplotách sa uvoľňujú, alebo vyparujú do priestoru niekoľko rokov. Mnohé z nich sú toxické a ich prítomnosť môže viesť k sérii zdravotných problémov, napríklad k podráždeniu očí, únave a závratom. Niektoré z nich, napríklad benzén a formaldehyd, sú potenciálne karcinogénne. V mnohých krajinách sú preto zavedené programy na vyhodnocovanie množstva. Nie vždy sú však výsledky hodnotenia k dispozícii, a preto je ťažké rozpoznať bezpečnejšie výrobky. Tu je zoznam zdraviu škodlivých látok (vydaný EPA) používaných pri výrobe produktov pre domácnosti (nábytok, hračky, domáce spotrebiče…) a interiéry vozidiel ktorých škodlivosť v ovzduší dokáže NanoSterile eliminovať:

1,1,1-trichloroethane, 1,2,4-pseudocumene, acetone, Diaminoazobenzene,
1,2-dibromoethane, acerophenone, Sumaresinol, ethylidene chloride,
1,2-dichloroethan, benzal chloride, chlorobenzoyl chloride, trichlorohydrin,
2,4-dichlorophenol, thiacetamide, benzoperoxide, dcetylenedichloride,
dinitrotoluene, ethyl bromide, Benzanthracene, 1,2-dichloropropane,
2,4-tolylene, bromoform, cchromene, dinitrotoluene, butyl acrylate,
benzoic, 1,3-butadiene, Acetylaminofluorene, phenyl phthalate, butanal,
chlorobenzaldehyde, 1,3-dichloropropene, 2-aminoanthraquinone,
ethyl perchloride, 2,2,4-trimethylpentane captan, chlorostyrene,
2,4,6-trinitrotoluene, carbitol carbon, subsulfide, Mtolunitril, fenclofenac,
2-methylnaphthalene, carbon tetrachloride, cumene, methyltoluidine,
2-nitropropane, oxythiamine, cyclohexane, Teraconic, Xenol, phenol, Anone, dinitrotoluene, acraldehyde, phenanthrene, dibenzofuran, aminonitrogen, propanamide, phenylic acid, dichloroaniline, aminobiphenyl, acroleic, pesticide, Dichlorodifluoromethane, chloraniline, acrylonitrile, DDVP, Acaricide, chlordimeform acetaldehyde, benzoyl, chloroform, propaldehyde, acetamino, benzene, chlorobutadiene,
Tetrachlorothane, chlorothalonil, hexachlorobenzene, propoxur, stirofos, dimethyl sulfide, hexachlorobutadiene, propionyloxy, tetrahydrofuran, aldrin, disolfoton, ethyl perchloride, propene, Sulfocarbamide, dioctylphthalate, diisocyanate, propanamidezan, methylbenzene, detylphthalate, n-hexane, parathion, toluene diisocyanate, endosulfan, 1,4-dihydroxybenzene, chloroxylenol, chlorodifluoromethane, epichlorohydrin, indenofluorene, isophorone, nitrosopyrrolidine, triethylamine, ethene, isopropyl ethylene, phenylene-diamine, trinitrophenol, vinyl-ethyl alcohol, malachite, benzopyridine, trimethyl , phosphate, fluoranthene, malathion, benzoquinone, chloroacetic anhydride, fluorene, maleic acid, chlorofos, hexachloro-cyclopentadiene, formaldehyde, mancozeb, oil of sassafras, pentachloronitrobenzene, methyl isopropyl ether, cyanuramide, butyl alcohol, homo-hydroquinone, MTBE, carbinol, mancozeb, carbonyl fluoride, miecanyin, paspertin, phenylacrtic acid, phthalic anhydride polyurethane, nitrosodibutylamine, naphthalene,
nitrosulfamide, vinylphenyl acetate, nitrosodiisopropylamine, naphthylamine, nitrosotoluene, ethylene bromiide, sodium alizarinsulfonate, triglycylglycine, N-nitroso-piperidine, ethylene chloride,
methylamine, nitrobenzene, pentane, ethylene nichloride, p-methoxyphenylalanine, nitrofen, octane, dimethyl benzene, 3-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, glycerin, cyclic ketone, picric acid, bromodichloromethane, butyl glycol, o-methoxyaniline, pentachlorophenol,
pentachlorodiphenyl, monobutylphthalate, o-nitroaniline, ethyl peroxide, nitrosobutylamine, cyanmethine, nitrotyrosine, anthracene, aldrine, Dimethylformamide, Accenaphthene, antiparasitic, anodynon, heptane,
nitrosodiethylamine, nitrobenzene, abrodil, butyl mercaptan, nitrosopyrrolidine, N,N-dimethylaniline, hexone, 2-hexanone, terephthalate, trichlorothylene, ethylaniline, ethyl thiother, homohydroquinone, aminobenzene, clobenfurol, caprolactam, phenylog, omal, chlorophenol, o-toludine, 2,2-dichlorodiethyl, m-cresotyl, chlorobenzene, chloroketol, PCB

kdeapl                  nanosterile_home

Nemocnice, zdravotnícke zariadenia, laboratória
Kúpele, aquaparky a wellness centrá
Fittness centrá
Potravinársky priemysel

Domácnosti
Nákupné vozíky
Aplikácia v exteriéry
Hotely a penzióny
Obchodné centrá
Automobilový priemysel, osobné a nákladné vozidlá
Vozidlá a vozne hromadnej dopravy
Školy, úrady a inštitúcie, domovy sociálnych služieb
Reštaurácie a kuchyne

kontam

Pre zaujímavosť uvádzame štúdiu Dr. Gerba z Arizonskej Univerzity o kontaminácii kancelárskeho prostredia ktorá uvádza že pracovný stôl, klávesnica, myš a telefón mnohonásobne (telefón až 500x) prevyšujú množstvom baktérií na palec² záchodovú misu. Dôvod je jednoduchý, toalety sa agresívnou dezinfekčnou chémiou čistia viac krát denne, ale ako často dezinfikujete svoj telefón alebo klávesnicu? Biocídne účinky NanoSterile si nájdu uplatnenie aj tam kde to vôbec nečakáte…

stat

CFU/in² – počet baktérií na 1 palec² | (zdroj: CNN News Report Feb 2004 Arizona Univ. & Clorox co.)

faq

Je TiO2 nebezpečné pre ľudí alebo zvieratá?
TiO2 vôbec nie je škodlivé pre ľudí ani domáce zvieratá. Dokonca sa používa ako zložka v niektorých zubných pastách.

Je cítiť zápach po aplikovaní NanoSterile?
Nie, žiaden zápach neostáva. Naopak po spustení fotokatalytickej reakcie sú odstraňované nežiadúce pachy.

Prečo má NanoSterile sterilizačné a antimikrobiálne účinky?
Väčšina mikróbov zomrie veľmi rýchlo už pri kontakte s povrchom ošetreným nástrekom NANOSTERILE. Okrem toho NANOSTERILE rozkladá toxíny z usmrtených mikróbov na neškodné pary.

Aké zápachy NanoSterile eliminuje?
Odstraňuje takmer všetky zápachy, či už tabakový zápach, zápachy z prchavých látok (formaldehyd…) až po rôzne pachy po domácich zvieratách…

Funguje to aj v chladnom prostredí?
Áno, zaručujeme 100% účinnosť aj v mraziakoch.

Odstráni NanoSterile cigaretový zápach a látky ako decht a nikotín, ktorý prenikol do textílií?
Áno, odstráni tieto nežiadúce látky z textílií a taktiež ďalších viac ako 400 známych karcinogénnych látok, ktoré cigaretový dym obsahuje.

Možno Nano TiO2 aplikovať na koberce?
Áno, a so skvelými výsledkami! Koberce ošetrené Nano TiO2 budú odolávať nielen pachom a mastnote, ale aj škodcom, ako sú roztoče. Vynikajúca účinnosť ak máte domáce zvieratá.

Aký vplyv má NanoSterile na izbové rastliny?

Plochy ošetrené nástrekom zbavujú vzduch organických látok (etylén…) ktoré sú aj v ľudskom dychu alebo cigaretový dym. Tieto látky škodia rastlinám a tým pádom rýchlejšie stárnu a umierajú. Preto odporúčame aj do kvetinárstiev.

Pomôže NanoSterile astmatikom?
Áno ak sú príčinou astmy dráždivé látky v ovzduší (aldehydy z plastov, organické látky, roztoče, spóry…).

Nepoškodí nástrek farebný náter na stenách?
Po zaschnutí nástreku vznikne exktrémne tenký fotokalitycký film ktorý okrem funkcie čiastenia ovzdušia spevní podklad. Životnosť omietky/farby sa zvýši až 3x.

Máme problém s machom na škridlovej streche. Pomôže NanoSterile?
Po očistení strechy (fungicídny prípravok s vysokotlakovým čistením – wap) je možné aplikovať NanoSterile. Na povrchu škridle vznikne vrstva v ktorej sú uchytené častice TiO2 ktorý fotokatalycky bráni tvorbe machu. Zároveň takto ošetrená strecha čistí vonkajšie ovzdušie (výfukové splodiny…)

Je možné s NanoSterile znížiť chorobnosť napríklad v školách?
Laboratórne testy dokazujú že osvetlená plocha ošetrená s NanoSterile veľmi účinne likviduje baktérie a viry. Vďaka tomu sa dá znížiť chorobnosť nielen v predškolských a školských zariadeniach, ale aj v úradoch, bankách, sociálnych zariadeniach, hromadnej doprave…

Pohltí naozaj NanoSterile cigaretový zápach?
Áno a veľmi účinne. A nielen že odstráni zápach, ale na ošetrených plochách nemôže vzniknúť typická „zasmradenosť“ typická pre krčmy v ktorých sa fajčí…

Je možné aplikovať NanoSterile na steny ktoré vlhnú a tvorí sa na nich pleseň?
Áno, zaznamenali sme vynikajúce výsledky. Nástrek je možné použiť na sanáciu miestnosti od plesní.

aplpar

NANOSTERILE môžu aplikovať jedine certifikovaní aplikační partneri, ktorí sú k tomu vyškolený. Aplikačný partneri majú znalosti o príprave jednotlivých plôch pred aplikovaním NANOSTERILE, samotným nanášaním pomocou ULV zariadenia špeciálne upraveného pre potreby aplikovania TiO2 a jedine oni sú oprávnený vydávať certifikát a označovať priestory, vozidlá ochrannou známkou. Týmto vieme zaručiť maximálnu účinnosť NANOSTERILE a garantovať životnosť ochrannej vrstvy TiO2 po dobu 2 rokov.

znamka

docsdow

Karta bezpečnostných údajov – bezpečnostný list (pdf)

KBU

Posúdenie bezpečnosti (pdf)
pbv

Test účinnosti SK (pdf)
reportSK

Test účinnosti EN (pdf)

ecojenano   eTIO2-ochrana
NANOSTERILE is a coating of protective layer of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles, which are capable of destroying bacteria, viruses, mold, dust, odors and chemical substances released into the environment.

The technology was developed in Japan and has several patents. Biocide effects of TiO2 markedly improve the protection of human health in the environment( therefore reduces the morbidity of employees). TiO2 is a substance occurring commonly in nature, but the smaller the particles are, the better efficiency is achieved. (NANO STERILE uses particle size of 2-3 nm, so far the smallest particles being used on our earth).Silver nanoparticles affect the cellular metabolism of bacteria and suppress their breathing. They dont have toxic effect on human cells.

Removal of harmful organic chemicals, viruses and fungi functions on the basis of photocatalytic reactions. Photocatalysis is activated by incidence of light on the treated area, thus its surface will heavily oxidize. Bacteria and viruses that come into contact with such an active area are decomposed to CO2 and H2O. Antimicrobial activity of silver is not contingent on the light, therefore it also works in the dark.
To start the process of photocatalysis it does not need any special rays, sunlight is absolutely sufficient. Great advantage is durability of the protective layer, which we guarantee for 2 years. This way , on the natural basis, constantly cleans and disinfects your environment and without the use of aggressive chemicals. Disinfection effectiveness of TiO2 is according to studies 2x higher than that of chlorine disinfectants and 1.5 times by ozone as a disinfectant.

NANOSTERILE is the perfect solve of the SBS problematic (sick building syndrome) which presents a wide range of medical and psychological problems. You can read more about SBS and beneficial effects NANOSTERILE here…

howitwork
Removal of harmful organic chemicals, viruses and fungi functions on the basis of photocatalytic reactions. Photocatalysis is activated by incidence of light on the treated area, thus its surface will heavily oxidize. Bacteria and viruses that come into contact with such an active area are decomposed to CO2 and H2O.

schemaeng

schema
To start the process of photocatalysis it does not need any special rays, sunlight is absolutely sufficient. Great advantage is durability of the protective layer, which we guarantee for 2 years. This way , on the natural basis, constantly cleans and disinfects your environment and without the use of aggressive chemicals. Disinfection effectiveness of TiO2 is according to studies 2x higher than that of chlorine disinfectants and 1.5 times by ozone as a disinfectant.
Antibacterial effect of silver is known for over 3000 years. NANOSTERILE uses except TiO2 nanoparticles silver as a highly effective antibacterial substance. Silver ions actively engage in the process of formation and growth of bacteria. They prevent cell division, block cellular metabolism and prevent the transport of nutrients.A number of strains of viruses, bacteria, fungi or other pests are through contact with these ions killed and unable to mutate.

efficacy    shield
• 90% efficiency in eliminating bacteria and living microorganisms
• 90% efficiency in disposing of viruses (flu viruses, H1N1, BSE …)
• 90% removal efficiency of odors (odors, cigarette smoke, exhaust fumes)
• 90% reduction in the occurrence of volatile organic compounds
• Reducing the risk of contact transmission diseases by up to 90%
• Decrease the incidence of allergens by up to 90%
• Destroys mold and prevents the formation of moss
• Significant reduction in the incidence of micro-dust particles
• Air ionization
• Increased air quality
• Friendly environment for asthmatics and allergics
• Self-cleaning effects, reducing the cost of cleaning services

etest99
SAMPLE TEST, DURATION – TEST STANDARD – DEGRESEMENT RATIO
Formaldehyde 24h   – day light QB/T2761-2006  –  81%
Benzén 24h                – day light QB/T2761-2006  –  82%
TVOC 24h                  – day light QB/T2761-2006  –  78%
Escherichia coli 24h – day light JIS Z2801-2000  –  90.43%
Staphylococcus aureus 24h – day light JIS Z2801-2000 – 99.82%
Klebsiella pneumoniae 24h – day light JIS Z2801-2000 – 91.67%

NanoSterile is a highly effective air purifier with minimal operating costs. It is sufficient sunlight. Adding light sources with a higher proportion of UV radiation significantly increases the effectiveness of biocides and VIROCID.
USEPA (U.S. Environmental Protection Agency – Agency for Environmental Protection, also known as EPA) recommends TiO2 as a precaution against flu epidemic.

volatile       ikony
Volatile organic compounds are used in the manufacture of many household products. At room temperatures are being released, or vaporized into the area for
several years. Many of them are toxic and their presence can lead to a variety of health problems such as eye irritation, fatigue and dizziness. Some of these, such as benzene and formaldehyde, are potential carcinogens. In many countries are therefore established programs to evaluate the quantity of these. But not always are the evaluation results available and thats why it is difficult to recognize safer products.Here is a list of noxious substances (published by EPA) used in the manufacture of products for the home (furniture, toys, household appliances …) and vehicle interiors which are harmful to the atmosphere and can be eliminated by NanoSterile:

1,1,1-trichloroethane, 1,2,4-pseudocumene, acetone, Diaminoazobenzene,
1,2-dibromoethane, acerophenone, Sumaresinol, ethylidene chloride,
1,2-dichloroethan, benzal chloride, chlorobenzoyl chloride, trichlorohydrin,
2,4-dichlorophenol, thiacetamide, benzoperoxide, dcetylenedichloride,
dinitrotoluene, ethyl bromide, Benzanthracene, 1,2-dichloropropane,
2,4-tolylene, bromoform, cchromene, dinitrotoluene, butyl acrylate,
benzoic, 1,3-butadiene, Acetylaminofluorene, phenyl phthalate, butanal,
chlorobenzaldehyde, 1,3-dichloropropene, 2-aminoanthraquinone,
ethyl perchloride, 2,2,4-trimethylpentane captan, chlorostyrene,
2,4,6-trinitrotoluene, carbitol carbon, subsulfide, Mtolunitril, fenclofenac,
2-methylnaphthalene, carbon tetrachloride, cumene, methyltoluidine,
2-nitropropane, oxythiamine, cyclohexane, Teraconic, Xenol, phenol, Anone, dinitrotoluene, acraldehyde, phenanthrene, dibenzofuran, aminonitrogen, propanamide, phenylic acid, dichloroaniline, aminobiphenyl, acroleic, pesticide, Dichlorodifluoromethane, chloraniline, acrylonitrile, DDVP, Acaricide, chlordimeform acetaldehyde, benzoyl, chloroform, propaldehyde, acetamino, benzene, chlorobutadiene,
Tetrachlorothane, chlorothalonil, hexachlorobenzene, propoxur, stirofos, dimethyl sulfide, hexachlorobutadiene, propionyloxy, tetrahydrofuran, aldrin, disolfoton, ethyl perchloride, propene, Sulfocarbamide, dioctylphthalate, diisocyanate, propanamidezan, methylbenzene, detylphthalate, n-hexane, parathion, toluene diisocyanate, endosulfan, 1,4-dihydroxybenzene, chloroxylenol, chlorodifluoromethane, epichlorohydrin, indenofluorene, isophorone, nitrosopyrrolidine, triethylamine, ethene, isopropyl ethylene, phenylene-diamine, trinitrophenol, vinyl-ethyl alcohol, malachite, benzopyridine, trimethyl , phosphate, fluoranthene, malathion, benzoquinone, chloroacetic anhydride, fluorene, maleic acid, chlorofos, hexachloro-cyclopentadiene, formaldehyde, mancozeb, oil of sassafras, pentachloronitrobenzene, methyl isopropyl ether, cyanuramide, butyl alcohol, homo-hydroquinone, MTBE, carbinol, mancozeb, carbonyl fluoride, miecanyin, paspertin, phenylacrtic acid, phthalic anhydride polyurethane, nitrosodibutylamine, naphthalene,
nitrosulfamide, vinylphenyl acetate, nitrosodiisopropylamine, naphthylamine, nitrosotoluene, ethylene bromiide, sodium alizarinsulfonate, triglycylglycine, N-nitroso-piperidine, ethylene chloride,
methylamine, nitrobenzene, pentane, ethylene nichloride, p-methoxyphenylalanine, nitrofen, octane, dimethyl benzene, 3-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, glycerin, cyclic ketone, picric acid, bromodichloromethane, butyl glycol, o-methoxyaniline, pentachlorophenol,
pentachlorodiphenyl, monobutylphthalate, o-nitroaniline, ethyl peroxide, nitrosobutylamine, cyanmethine, nitrotyrosine, anthracene, aldrine, Dimethylformamide, Accenaphthene, antiparasitic, anodynon, heptane,
nitrosodiethylamine, nitrobenzene, abrodil, butyl mercaptan, nitrosopyrrolidine, N,N-dimethylaniline, hexone, 2-hexanone, terephthalate, trichlorothylene, ethylaniline, ethyl thiother, homohydroquinone, aminobenzene, clobenfurol, caprolactam, phenylog, omal, chlorophenol, o-toludine, 2,2-dichlorodiethyl, m-cresotyl, chlorobenzene, chloroketol, PCB

wheretoapply   nanosterile_home
Hospitals, medical facilities, laboratories
Spas, water parks, fitness and wellness centers
Farms, zoology and veterinary
Food and manufacturing industries
Hotels and pensions
Shopping centers
Automotive, Industry cars and trucks
Trucks and wagons transport
Schools, offices and institutions
Restaurants and cuisines
Household
Shopping carts
Outdoor applications

bacterial
As an example we present the study of Dr. Gerb of the University of Arizona, about the contamination of the office environment , which states that a work desk, keyboard, mouse and phone many times (the phone 500x) exceeds the amount of bacteria per inch ² the toilet bowl. The reason is simple, toilets are cleaned several times a day with aggresive disinfecting chemistry, but how often do you disinfect your phone or keyboard? Biocidal effects NanoSterile can also be applicated on places where you all do not expect to …

stat
CFU/in² – bactery quantity on 1 sq. inch | (source: CNN News Report Feb 2004 Arizona Univ. & Clorox co.)

docsdownl
Safety card (pdf)
KBU
Safety elaboration (pdf)
reportEN

faqq
Is TiO2 dangerous for people or animals?
TiO2 does absolutely no harm to people and domestic animals. It is even used as an ingredient in many toothpastes.

Does NANOSTERILE leave behind any stink after the application?
No. It leaves no stink at all. Reversely, after the start of photocatalytic reaction are undesired odors being eliminated.

Why has NANOSTERILE sterilizing and antimicrobial effects?
Majority microbes die very quickly already in contact with the surface treated by NANOSTERILE coating. Besides it, NANOSTERILE decomposes toxins from killed microbes, into harmless vapors.

What odors NANOSTERILE eliminates?
It removes almost all the odors, e.g. tobacco smell, odors of volatile substances( formaldehyd…) or even various smells after domestic animals.

Does it work well in cold enviroments?
Yes, we guarantee 100% efficiency even in the freezer.

Removes NANOSTERILE cigarette odors and substances such as tar and nicotine which was penetrated into the fabrics?
Yes, it will remove these unwanted substances from fabrics and also other more than 400 known carcinogens that cigarette smoke contains.

Can NANOSTERILE be applied onto the carpet?
Yes, and with great results! Carpets treated by Nano TiO2 will not only resist odors and grease. Superior Efficiency if you have pets.

How does NANOSTERILE effect houseplants?
Areas treated by coating degass the air of organic compounds (ethyl….) that are also in the human breath or cigarette smoke. These substances are harmful to plants and thus they faster age and die. Therefore, we recommend also to florists.

Can NanoSterile help to asthmatics?
Yes if the cause of asthma are the irritant substances in the air( (aldehydes of plastic, organic matter, dust mites, spores …)

Can it do any harm to colored paint coating on the walls?
After drying of the layer occurs extremely photocalitic thin film which features except the air cleansing function also solidifies the base. Lifetime of the layer / paint will increase to 3 times.

We have a problem with moss on a tiled roof. Can NANOSTERILE help?
After cleaning the roof (fungicide formulation with high pressure cleaning – WAP) can be NANOSTERILE applied. On the surface of roof tiles appears a layer in which TiO2 particles are trapped and photocatalitic prevent the formation of moss. At the same time a roof treated this way cleans the outdoor air (exhaust fumes …)

Is it possible to reduce the morbidity with NANOSTERILE for example in Schools?
Laboratory tests show that illuminated area treated with NANOSTERILE very effectively destroys bacteria and viruses. Enabling it to not only reduce the morbidity in pre-school and school facilities , but also in offices, banks, social facilities, public transport…

Does NANOSTERILE really absorp the cigarette smell?
Yes, and very effectively. And not only removes the smell, but in treated areas can no longer appear the bad smell typical for pubs in which you can smoke…

Can NanoSterile be applied to walls that are becoming wet and forms a mold on them?
Yes, we have had excellent results. Spray may be used to remediate the molded room.
appliparteTIO2-ochrana

NANOSTERILE may be applied only by certified application partners, who are trained for the purpose. Application partners have experiences in the preparation of the various surfaces before applying NANOSTERILE, actual application with ULV devices specially adapted for the needs of the application of TiO2 and only they are authorized to issue the certificate and mark areas, vehicles with the trademark. Hereby we can guarantee maximum efficiency of NANOSTERILE and guarantee lifetime of the protective layer TiO2 for 2 years.

znamka

Bratislava Fun Assistants, s. r. o., Klatovská 7, 821 04 Bratislava, phone: 00421 918 454 003, info@bfacleaning.sk, non-stop