Outstanding invoices

Here is the list of companies or persons, which are even after more notices not willing to pay our invoices for provided services. Details are from Commercial register of Slovak republic.

Ing. Zita Zvaríková, konateľka firiem:

SUPRAVIA Destination Management s. r. o., Zámocká 12, 811 01 Bratislava, IČO: 44542101, dlžná suma k 30.01.2011 je 608,29 € plus úrok z omeškania (čísla faktúr 10070608, 10080409, 10090310, 10101311, 10102912, 10112613, 11012001 k dátumu 26.02.2013 neuhradené)

SUPRAVIA s.r.o., Zámocká 12, 811 01 Bratislava, IČO: 35713046

SUPRAVIA TRADE s. r. o., Zámocká 12, 811 01 Bratislava, IČO: 44213255

TriForm, s.r.o., Zámocká 12, 811 01 Bratislava, IČO: 36048313

MEETCENTIVES s. r. o., Zámocká 12, 811 01 Bratislava, IČO: 44541155

Ing. Zita Zvaríková – SUPRAVIA, Ožvoldíkova 10, Bratislava

Dušan Alexander Švec, Námestie slobody 1621/25, 020 01 Púchov, podané trestné oznámenie za podvod a spreneveru majetku v hodnote 2 500,- € plus úrok z omeškania od septembra 2009, číslo vyšetrovacieho spisu: ORP-981/TK-B2/2011. (Za aktívnej spolupráce člena PZ SR René Brettschneidera).

konateľ firiem: LUXury place, s. r. o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 46233831.

Andrej Čermák, Pečnianska ul, Bratislava, dlžná suma 100€ za servis vozidla Škoda Octavia Combi, z augusta 2014.